O Týdnu humanitních věd

Co je Týden humanitních věd

Týden humanitních věd je tradiční akcí, jejímž uspořádáním se FF MU pravidelně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO, stanoveného na třetí listopadový čtvrtek. Fakulta nabízí veřejnosti unikátní příležitost hlouběji nahlédnout do mnoha odvětví humanitního vědění, poznat jejich význam a možnosti.

Program Týdne humanitních věd představuje přehlídku širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě. V jeho rámci se formou odborných i popularizačních přednášek, prezentací a dalších aktivit představí jednotlivé obory jako archeologie, filozofie, filologie světových i exotických jazyků, historie, jazykověda, knihovnictví, pedagogika, psychologie, religionistika, dále teorie divadla, filmu, hudby, výtvarného umění a mnohé další.

14. – 18. 11. 2016

FF MU BRNO

26 pracovišť

70 událostí

Proč Týden humanitních věd?

Až do roku 2015 nesla událost název Týden vědy. Její přejmenování, ke kterému FF MU ne náhodou přikročila v roce otevření Centra humanitních věd, má stejně jako obsah týdenního programu přispět k propagaci humanitních a společenskovědních oborů.

Nové označení současně odkazuje k dalším iniciativám podobného charakteru, jež upozorňují na smysl a důležitost humanitního vědění a mezi něž patří například Global Humanities Initiative či World Humanities Forum, vybízející k celospolečenské debatě o významu a postavení humanitních věd v současném světě, ale také ke společné reflexi výzkumných a vzdělávacích metod uvedených oborů.

Týden humanitních věd v roce 2016

Program letošního Týdne humanitních věd se inspiroval aktuálním významným výročím jedné z velkých osobností světové literatury, letos totiž uplynulo 400 let od úmrtí Williama Shakespeara.

Anglického dramatika připomene Slavnost Týdne humanitních věd, která se uskuteční ve středu 16. 11. Její součástí bude výstava Shakespearových inscenací na brněnských divadelních prknech, kterou v přízemí budovy B2 slavnostně zahájí její kurátorka Šárka Havlíčková Kysová z katedry divadelních studií, i přednáška laureáta Ceny rektora MU pro vynikající pedagogy. Účastníci Slavnosti budou rovněž moci zhlédnout filmovou adaptaci hry Bouře od Petera Greenawaye, již uvede autor nejúspěšnějšího titulu edice Spisy FF MU roku 2015. V rámci Slavnosti děkan fakulty předá ocenění autorům vynikajících bakalářských, diplomových a disertačních prací či významného tvůrčího počinu.

Do rozmanitého programu se zapojí 26 pracovišť FF MU, které nabídnou veřejnosti asi 70 nejrůznějších možností nahlédnout pod pokličku humanitních oborů. Ústav románských jazyků a literatur uctí památku španělského spisovatele Miguela de Cervantese, který zesnul ve stejném roce jako Shakespeare, interdisciplinárním Putováním s donem Quijotem. Odborníci na nejrůznější disciplíny představí možnosti e-learningu, komiks z pohledu genologie, dějiny poznávání buddhismu, Kristiánovu legendu a spor o její autenticitu, nové trendy v dokumentárním filmu, psychologické fenomény v surfingu a mnohá další atraktivní témata. Týden humanitních věd nabízí rovněž finálové klání soutěže o nejlepší studentskou práci s pedagogickou tematikou či divadelní představení studentského spolku.

Všechny akce jsou volně přístupny.

Slavnost Týdne humanitních věd Program Týdne humanitních věd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.