Slavnost Týdne  humanitních  věd

středa, 16. 11. 2016, FF MU, A. Nováka 1

Slavnost otevře přednáška laureáta Ceny děkana za vynikající tvůrčí čin roku 2015. Následně děkan fakulty předá ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce. A udělí Cenu děkana za vynikající tvůrčí čin roku 2016.

„Program slavnosti je inspirován 400. výročím úmrtí Williama Shakespeara, které si v roce 2016 připomínáme.“

Přednáška laureáta Ceny děkana FF MU za  vynikající tvůrčí čin

O vyměřování světa

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Jak s vtipnou nadsázkou ukázal Daniel Kehlmann v románu  Die Vermessung der Welt, není důležité, odkud a jak vyměřujeme, čili pozorujeme a popisujeme svět kolem nás, nýbrž jestli svět kolem nás poznat a popsat skutečně chceme.

13:10 – 13:30, učebna B2.13

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU

za vynikající bakalářské, magisterské a disertační práce

13:30 – 14:15, učebna B2.13

Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2016

14:15 – 14:30, učebna B2.13

Přednáška laureáta Ceny rektora MU pro vynikající pedagogy

400 let od Shakespearova úmrtí. Podněty nových bádání

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Přednáška bude věnována shakespearovským výročím a jejich místu v naší kultuře. Připomene anglisty, kteří působili na Masarykově univerzitě, zejména profesora Františka Chudobu a docenta Jiřího Levého. Budou představeny podněty současných bádání a využití textových korpusů. Zmíněn bude nález Pohřební elegie, lankasterská hypotéza, exhumace a pohřeb Richarda III. či objev hry Cardenio a nejnovější nález folia v Saint-Omer.

14:30 – 14:50, učebna B2.13

Shakespearovské opery na brněnském jevišti

Výstava s malým pohoštěním

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D., kurátorka

Opery, jejichž libreta vycházejí z her Williama Shakespeara, se na scéně Státního (Zemského a nyní Národního) divadla v Brně vyskytují téměř od počátku jeho existence a představují pevnou součást jeho repertoáru. Výstava se zaměřuje především na scénografii těchto inscenací. Od roku 1902, kdy byla českým souborem uvedena první shakespearovská opera, Verdiho Othello, se na repertoáru objevilo přes dvacet dalších inscenací. V souladu s jejich oblíbeností a četností výskytu v divadelním programu tvoří jádro výstavy dokumenty představující shakespearovské opery Giuseppe Verdiho na brněnském jevišti.

14:50 – 16:00, přízemí budovy B2

Prosperovy knihy

Projekce filmu

Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Úvodní slovo pronese autor filmovou kritikou oceněné publikace Rozbor filmu, která se stala nejprodávanějším titulem edice Spisy FF MU roku 2015 a z jejíž perspektivy k tomuto neortodoxnímu filmu přistoupí.

16:00 – 18:15, učebna B2.13

Program akademických a účelových pracovišť

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.